Chính Sách Bảo Hành

Bảo hành trọn đời toàn bộ sản phẩm của Kingbag cho các mục sau:

- Dây, khóa kéo

- Sứt chỉ, đứt chỉ, hư gãy đầu khóa càng, khóa ống